Lojistikte yazılım çağı

Lojistik sektörü bilişim ve teknolojinin en etkin kullanılabileceği sektörler arasında geliyor. Sektörün dinamik yapısı, ürün çeşitliliği, müşterilerin artan istekleri lojistikte yazılımların öneminin artmasına neden oluyor. Lojistürk olarak yazılımların sektöre ne gibi kolaylıklar getirdiğini sizler için araştırdık
lojistikte-yazilim-cagi Eklenme Tarihi : 29 Temmuz 2011 Cuma

2000’li yılların başına kadar ülkemizde sadece ürünlerin nakliyesi olarak düşünülen lojistik, tüketicinin artan ihtiyaç ve talepleriyle faaliyetlerini her geçen gün arttırıyor. 21. yüzyılda hızla gelişen teknolojinin etkisiyle, yoğun rekabet ortamının yaşandığı lojistik sektöründe, işletmeler müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gelişmelere kayıtsız kalamıyor. Mal hareketlerinin hacmi ve miktarının son yıllarda gittikçe artması, bu hareketleri yönetecek bilgi teknolojilerinin de benzer şekilde hızla gelişimine neden oluyor. Lojistik sektöründe tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok önemli değişim ve gelişmeler yaşanıyor. Mal hareketlerinin hacmi ve miktarının son yıllarda gittikçe artması, bu hareketleri yönetecek bilgi teknolojilerinin de benzer şekilde hızla gelişimine neden oluyor. Malların hareketinin planlamasında, evrakların hazırlanmasında, sevkiyat, teslimat, mal bedellerin tahsili, iade mallar gibi lojistikle ilgili bütün lojistik süreçlerde bilgi teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştığı görülüyor. Bu nedenle, bilgi teknolojilerinin lojistik stratejik planlama olarak kullanımı hayati rol oynuyor. Ürünlerin, doğru zamanda, doğru yerde, doğru bilgi ile sunulmasına imkân verecek olan, anında nitelikli bilgi transferi sağlayan bilgi teknolojileri sayesinde gerçekleştiriliyor. Müşterilere nitelikli, rakiplerine göre çok hızlı çözümlemeler ortaya koyabilme becerisini kazandırıyor. Lojistik süreçlerde taşıma operasyonlarından, siparişin alınmasına, sevkiyat bilgilerine, teslimat yerleri, dönüş yükü gibi filo yönetiminin temelini oluşturan bilgi teknolojilerine dayalı alt yapısına kadar tüm süreçler, bilgi teknolojileriyle yönetilebiliyor. Bilgi teknolojilerine sahip işletmelerin operasyon maliyetleri düşüyor, nitelikli işletmecilikle standardize edilmiş süreç yapılarıyla müşteri memnuniyeti yükselirken, daha rekabetçi yapı oluşturulabiliyor.

 

“Lojistik ihalelerinde yazılımlara önem veriliyor”
La Yazılım İş Geliştirme Direktörü Çağdaş Yıldız, teknolojinin gelişmesiyle lojistikte yazılımlar itici bir güç haline geldiğini söyledi. Yıldız, “Lojistik sektöründe ölçeklerin büyümesi, işlerin daha kompleks haller alması, ürünlerin hitap ettiği pazarların büyümesi, uluslararası rakiplerin pazara girmesi, müşteri beklentilerinin artması, operasyon hızının artması ve her şeyden önemlisi tedarik zinciri dediğimiz bütün içinde bilgi paylaşımının önemi lojistik operasyonları teknoloji olmadan içinden çıkılamaz bir seviyeye getiriyor” dedi. Lojistik sektöründe en temel fonksiyonların yerine getirilmesi için teknolojinin kullanılmasının zorunluluk olduğunu söyleyen Yıldız, günümüzde şirketlerin kullandıkları ileri teknolojiler sayesinde maliyetlerde tasarruf elde ettiklerini vurguladı. Yıldız, “Lojistikte yazılımların nasıl önemli hale geldiğini, lojistik ihalelerindeki şartnamelerden anlıyoruz. İhale şartnamelerine baktığımız zaman büyük çoğunluğu yazılım şartlarından ve bununla bağlantılı yazılım entegrasyonlarından oluşuğunu görüyoruz” dedi. Yazılımlar sayesinde operasyonların daha hızlı gerçekleştiğini söyleyen Yıldız, “Müşterilerin beklentilerine daha iyi cevap verildiğini, sektörün ve dış kaynak kullanımının temel misyonu olan dramatik maliyet tasarrufları hale geldi. Yazılımlar müşterilerin beklentilerini arttırdı bu nedenle yazılımların daha iyi olabilmesi için daha çok çalışılıyor bu nedenle her geçen gün yazılımların kalitesi ve kullanılabilirliliği artıyor. İçinde bilgi birikimi barındıran, belli proje tabanına sahip yazılımlar sektöre bilgi transferi yoluyla deneyim kazandırıyor. Bu alt yapı ile şirketler daha önce yapmamış oldukları operasyonlara güvenle girebiliyor. Lojistik operasyonlarda talep edilen veya ihtiyaç duyulan değişikliklere kolay adapte olunabiliyor” dedi. Yazılımların gelişmesiyle birlikte insana olan bağımlılığın azaldığını ve insan kaynaklı problemlerin ortadan kalktığını vurgulayan Yıldız, “La Yazılım olarak profesyonel kadromuzla müşterilerimize depo yönetimi, taşıma ve dağıtım yönetimi, rota optimizasyonu alanları ve bunun gibi sayabileceğimiz birçok konuda hizmet veriyoruz. Portföyümüzü genişletmek için sürekli know-how geliştirme ve buna paralel yazılım geliştirmek için devamlı çalışıyoruz” dedi.

“Yazılımlarla bilgileri kayıt altına alıyoruz”
İztim Lojistik Genel Müdürü Zerrin Hasdemir, lojistik de bilgi akışı, lojistiğin karakterine uygun, çok çeşitli, çok hızlı ve doğru olması gerektiğini bu nedenle günümüz teknolojisinde lojistikte sektöründe de yazılımların çok önemli olduğunu söyledi. Hasdemir, “Yazılımların gelişmesiyle lojistikte kaynak kullanımı optimize edilebilir, izlenebilir ve daha hızlı iletişim sağlanması mümkün hale geldi. Günümüzde lojistik sektörünü için yazılımlar olmazsa olmaz durumdadır. İztim olarak biz geliştirdiğimiz web tabanlı çözümler sayesinde internet aracılığıyla bilgi akışını hem global hem de hızlı bir şekilde sağlıyoruz” dedi. Bilgiye erişebilirliliğin denetim altına alınmasının önemini vurgulayan Hasdemir, “Yazılımlar sayesinde bütün bilgileri kayıt altına alabiliyoruz ve aksaklıkları anında görüp müdahale edebiliyoruz, kısa ve uzun vadeli planlar yapabiliyor ve stok yönetimini rahatlıkla kontrol edebilme imkânına kavuşuyoruz” dedi. Süreç yönetimlerinin yazılımlar olmadan planlanmasının imkânsız olduğunu belirtti. İztim olarak müşterilerine stok yönetimi, envanter yönetimi, müşteri sipariş takibi, web tabanlı PDKS, web tabanlı Telemarketing hizmetleri verdiklerini sözlerine ekledi.

 

“Yazılımlarla bilgi akışı daha hızlı”
Ulukom Lojistik Genel Müdürü İlker Pakten, lojistiğin her şeyden önce hizmet vermek esasına dayandığını, verilen bu hizmetinde sonuca direk etki ettiğini vurguladı. Pakten, “Lojistiğin gerçekleşmesinde ve sürecin takibinde sunulacak hizmetlerdeki bilgi birikimi ne kadar önemli ise, bu bilginin lojistik şirketi tarafından paylaşılması, firma hizmet bütünselliğinin sağlanması açısından lojistik yazılımları çok önemlidir. Bu yazılımlar sayesinde oluşturulacak standartlar lojistik firmalarının bilgi birikimleri kadar önem taşımakta ve verilen hizmet kalitesini yükseltiyor. Günümüz rekabet ortamında her konuda olduğu gibi lojistik firmaları da farklılıklar yaratarak müşterilerine daha iyi hizmet sunmaları gerekiyor. Bu farklılık lojistik hizmeti alan firmaların hizmet alacakları kuruluşları belirlemelerinde etken oluyor. Lojistik firmalarının ayakta kalabilmeleri için, hizmet açısından iş süreçlerini iyi takip etmeleri ve buna paralel olarak firmalarındaki işlem hacmi ne olursa olsun gelir ve giderlerini, kârlılıklarını takip edebilmeleri ile doğru orantılıdır” dedi. Kârlılığı arttırmak için, hizmet kalitesini düşürmeden mevcut personelle daha çok iş yapmak ya da daha az personelle hizmet kalitesini düşürmeden iş potansiyelinizi gerçekleştirebileceğinizi belirten Pakten, Lojistik firmaları da bu yazılımlar sayesinde esas iş konularına odaklanabilmekte, iş akışı için gerekli olan süreçleri ve çıktıları bu yazılımlar üzerinden yönetebilme imkânına kavuştuklarını söyledi. Pakten, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yazılımlarımızda tüm operasyondaki süreçleri kapsayacak şekilde çözümler üretiyoruz. Bilişim sektöründe 24 yıllık deneyimimizi lojistik sektörüne aktarıyoruz. Kara, hava, deniz, demiryolu, karma ve grup taşımacılık, gemi acenteliği, kurye taşımacılığı, depo ve antrepo yönetimi, finans ve resmi muhasebe lojistik ile ilgili alanlarda hizmet veriyoruz”.
Pakten ayrıca, uyguladıkları yazılımlar ile sadece lojistik süreçlerin izlenmesi ile ilgili evrak çıktılarının üretilmesi esasına dayanmadığını, aynı zamanda resmi muhasebeye kadar uzanan bir entegre yapı ile lojistik şirketinin tüm gelir ve giderini takip edebilmekte ve raporlayabildiklerini sözlerine ekledi.

 

“Neyi, nasıl, nerede, ne miktarda depolayacağımızı görüyoruz”
Lojistik Derneği (LODER) Başkanı Prof Dr. Mehmet Tanyaş, neyi, nasıl, nerede ve ne miktarda depolanacağını ve taşınacağını bilebilmenin en iyi yolunun geliştirilen yazılımlar sayesinde kontrol edilebileceğini belirtti. Tanyaş, yazılımların önemine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:
“Siparişlerin izlenebilmesi ve stokların kullanılabilirliliği kontrol altına alabilmek için yazılımların kullanılmasının çok önemli hale geldi. Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte lojistikte kabuk değiştirdi. Türkiye’de geçtiğimiz yıllarda lojistik sadece bir ürünün taşınması ile tarif ediliyordu. Yazılımların gelişmesi ile birlikte ürünlerin ne kadar zamanda gideceği, kaç derecede muhafaza edileceği gibi birçok konuyu kontrol altına alabilir duruma geldik. Lojistik sektörü geçmiş yıllarda insan kaynaklı bir sektörken artık yazılımların ön planda olduğu bir sektör durumunda ve gelişen yazılımlar sayesinde artık insan kaynaklı sorunlar minimize edilmiş durumda”.
Lojistikte yazılımların kullanılmasının yaygınlaşması ile birlikte neden-sonuç analizlerinin daha rahat yapıldığını vurgulayan Tanyaş, sürekli performans ölçümü yapılabildiğini dile getirdi. Tanyaş, “Lojistik hizmetlerinin doğru gerçekleştirilebilmesi için planlama, operasyon ve kontrol aşamalarını kapsayan tüm iş süreçlerine uygun yazılımlar gerekiyor. Lojistikte bilişimin gelişmesiyle birlikte tedarikçi işletmelerde çalışanlarla herhangi bir iletişim kurmadan, dorudan sağlanan on-line hizmet ile müşterilerin ürünleri seçmesine ve sipariş vermesine olanak sağlanabiliyor” diye konuştu.

Lojistikte yazılımların avantajları
• Taşıma sırasında gönderilen siparişlerin ve taşıt araçlarının takip edilmesine ve izlenmesine olanak sağlar.
• Tüm lojistik işlemlerinde o işin gerçekleştirilmesine yönelik uzman sistemlerden yararlanılması, işlemlerin ve evrakların elektronik ortamda standart bir format üzerinden gerçekleştirilir ve hazırlanır.
• Teslimatın gecikmesi, stok kontrolü, teslimat veya sipariş zamanlarının değiştirilmesi gibi nedenlerle ortaya çıkan sorunlar hakkında müşteriler veya alıcılara eş zamanlı olarak iletişim kurma fırsatı verir ve bu durum işletme veri tabanında görülebilir.
• Dünya çapında zaman ve mekân kısıtlı olmaksızın müşterilerle iletişim olanağı yaratır.
• Müşteri ilişkileri konusunda yaşanabilecek her türlü sorunun etkin bir biçimde çözümlenebilmesinde önemli bir destek unsuru.
• İnteraktif iletişim kanalları sayesinde, müşterilere işletme ile ilgili bütün birimlere doğrudan ulaşabilme fırsatları sunarak müşterilerin işletmeye güven duymasını sağlar.
• Siparişe göre üretilen ürünlerde ya da teslimat sürecinde meydana gelebilecek her türlü değişiklikleri anında taraflara iletebilme olanağı yaratır.
• Ödemelerin elektronik ortamda yapılmasına, hesapların ve borç durumunun kontrol edilebilmesine olanak verir.
• Müşterilerle olan her türlü iletişimin işletmeye getireceği maliyet yükünün azaltılmasını ve verilen her türlü hizmetin etkinliğini artırır.
• İşletme lojistiği bağlamında dağıtımı yapılacak ve/veya toplanacak ürünlerin en etkin bir biçimde programlamaya olanak sağlar.

Lojistikte kullanılan başlıca yazılımlar
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)
Depo Yönetimi Sistemleri (Warehouse Management System - WMS)
Nakliye Yönetim Sistemleri (Transportation Management System – WMS)
İleri Planlama Sistemleri (Advanced Planning and Scheduling – APS)
Uydu Araç Takip Sistemleri
Veri Tabanı Yönetimi ve Veri Sondajı Sistemleri
Elektronik Veri Değişimi (EDI)
POS Takip Sistemleri
Web Tabanlı Kataloglar
Özel Operasyonel Programlar

Bu Sektör ile İlgili Diğer Haberler

Diğer Güncel Haberler

Gündem

Çok Okunan Haberler