Hizmet farklılaşıyor RİSK artıyor

Önemli yollar kateden lojistik sektörü, hizmetteki farklılığını da her geçen gün artırıyor. Ama farklılıklar ile paralel olarak riskler de beraberinde geliyor. Hizmet ve çalışma ortamlarını kapsayan bütünün meydana getirebilecekleri, risk analizleri ile üzerinde önemle durulması gerekenler olarak duruyor
hizmet-farklilasiyor-risk-artiyor Eklenme Tarihi : 24 Aralık 2010 Cuma

Tuğçe AKSELLojistik sektörünün hem dünyada hem de Türkiyede önemli yollar alması ve verilen hizmet kapsamının sürekli gelişmesi karşılaşabilecek riskleri de farklılaştırıyor. Firmalar alışagelmiş hizmetlerin yanında müşterilerinin tedarik süreçlerini de yöneterek operasyonel açıdan ve dünyaya açılışları ile tam bir hizmet sunuyor. Ancak bununla birlikte gelişen ve farklılaşan hizmet ve çalışma ortamları ile verilen hizmetlerin bütünün meydana getirebileceği riskler, şirketin risk yönetimi sürecinde de dikkatle ele alınması gerekiyor.Lojistik sektörü için hayati önem taşıyan risk analizi ile yapılan işin risk tablosu netleşiyor. Yapılan işte, risk nerede?, Mevcut riskin kontrol edilebilirlik derecesi nedir?, Bu işin kârı ve maliyeti ne kadar? gibi sorulara verilen cevaplar, risk analizini doğru yapabilmeyi ve etkin risk yönetimini sağlamayı mümkün kılıyor.Risk analizi temelde birbiri ile bağlantılı üç unsurdan oluşan bir sistem. Risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletişimi, bir arada ele alınması gereken süreçler.Risk değerlendirmesi ile tüm potansiyel tehlikeler bilimsel yöntemlerle belirlenirken, risk yönetimi ile de uygun önlemlerin seçilmesi sağlanıyor. İlgili tarafların, risk ve riskle ilgili faktörler hakkındaki bilgi ve düşüncelerini paylaşması ise işin iletişim ayağını oluşturuyor.Kontrol edilebilir riskler azalıyorRisk analizi öncelikle, firmanın kendi güvenlik açıklarını tespit ve teşhis etmesi açısından önem arz ediyor. Doğru bir analiz ile bu açıkların yapılan iş üzerindeki etkileri, yol açabileceği sorunlar ve önlem alınması gereken noktalar belirleniyor. Risk analizinin önde gelen faydalarından biri, kontrol edilebilir riskleri azaltmayı sağlaması. İdeal olan, riskin oluşmadan önlenebilmesi fakat lojistik gibi birçok dış etkenin mevcut olduğu bir sektörde bunu sağlamak zor Risk faktörü oluştuktan sonra yapılması gereken ilk şey, etkilerinin minimuma indirilebilmesi için tedbirler almak ve sistemde iyileştirmeler yapmak.Günümüzde, aslında tüm işletmeler için riskleri analiz edebilmek ve yönetebilmek bir gereklilik. Özellikle de lojistik gibi dinamik bir alanda faaliyet gösteren firmalar için risk analizi, çoktan isteğe bağlı bir çalışma olmaktan çıkmış durumda. Belirsizliklerin ve risklerin ortasında işini şansa bırakmak, taşımacılık firmaları için yolun sonunun görünmesi demek. Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiyedeki şirketleri de doğal afetler, terör olayları gibi büyük tehditler başta olmak üzere, pek çok olumsuzluk tehdit ediyor. Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş DövenGünümüz değişken koşullarında tüm kuruluşların işletmelerini korumak ve ayakta tutabilmek için risk analizi yaptırmak zorunda olduklarına değinen Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, risk analizinin önemli avantajlarına dikkat çekiyor. Risk analizinin en önemli avantajının, firmalara gerçekleşmemiş ancak gerçekleşmesi olası risklerini görme veya tahmin etme imkânı sağladığını belirten Döven, Şirketler, oluşturdukları B hatta gerekiyorsa C planları ile olası bir risk gerçekleştiğinde bu riskten zarar görmeden veya minimum zarar görerek çıkabilmektedirler diyor. Hiçbir riskin olmadığı durumlarda risk analizinin firmalar için önemli bir zaman ve nakit kaybı olduğunu söyleyen Döven, Reysaş olarak öncelikle konjonktürün gereklerine ve piyasadaki esnek ve değişken duruma göre sürekli analizler yaparak operasyonlarının verimliliğini ve devamlılığını sağlamaya çalıştıklarını anlatıyor. Sistemimizde iyileştirmeler yapıyoruzBinlerce çalışanı olan, dev bir kara nakliye filosuna, binlerce metrekarelik endüstriyel depolara sahip bizim ölçeğimizdeki gibi bir lojistik şirketinde bu tip çalışmaların yapılması ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur diye konuşan Durmuş Döven, ekonomik krizlerden aldıkları dersler ve güçlü mali yapıları sayesinde diğer şirketlere göre daha az etkilendiklerini ve çabuk toparlandıklarını anlatıyor. Yatırımlarını artırarak sürdürdüklerini vurgulayan Döven, risk analizi yaparken operasyonel ve teknik riskler ile mali ve konjonktürel riskleri de analizlerine dâhil ederek karma bir yaklaşım sergilediklerini ifade ediyor. Risk analizi çalışmalarının ortaya koyduğu tespitlerin ardından hızlı bir şekilde sistemlerinde iyileştirmelere gittiklerini anlatan Reysaş Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, sözlerini şöyle sürdürüyor:Risk analizi çalışmamızın ortaya koyduğu tespitlerin ardından hızlı bir şeklide sistemimizde iyileştirmeler yapıyoruz. Hem operasyonel hem de mali bakımdan gerçekleşmesi olası risklere karşı, teknik iyileştirilmeler, yedekleme planları hazırlanması, personelin mesleki eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile mali bakımdan çeşitli bütçe revizyonlarına kadar çok geniş bir yelpazede hazırlıklar yapıyor ve önlemler alıyoruz.Risk analizinin çok geniş bir içeriği kapsadığına işaret eden Döven, son küresel krizin ardından pek çok firma tarafından ihtiyaçlara göre farklı tipte çalışmalar ve uygulamalar yapıldığına dikkat çekiyor. Çalışılan sektör, bulunulan coğrafya, çalışan profili, mali yapı ile piyasaların durumu risk analizi çalışmalarının içeriğini değiştirdiğini ve alınacak tedbirleri de farklılaştırdığını belirten Durmuş Döven, Tüm ticari işletmeler ancak bu tip çalışmalar ile karşılaşacakları risklerden doğacak kayıplarını ve zararlarını minimize edebilirler diyor.Kıta Lojistik Genel Müdürü Emre Eldener Finansal ve operasyonel olmak üzere risk analizi iki boyutta ele alan firmalardan biri de Kıta Lojistik Özellikle ekonomik kriz sürecinde firmaların ödeme güçlerini ve finansal durumlarını takip eden bir mekanizma kurduklarını belirten Kıta Lojistik Genel Müdürü Emre Eldener, Finansal kurumlarla ortaklaşa olarak bu süreci yönetiyoruz. Firmaların yaptığımız toplam cirodaki payları yükseldikçe finansal risk analizi de aynı ölçüde önem kazanıyor diye konuşuyor. Operasyonel risk analizi konusunda ise, grup şirketlerinde geçerli olan sigortaları bulunduğuna işaret eden Eldener, sözlerini şöyle sürdürüyor: 3. Şahıs mali mesuliyet sigortası, yurtiçi nakliye sigortası, CMR sigortası, nakliyeci sorumluluk sigortası (olay başına 1 milyon euro teminatlı), depo sorumluluk sigortası, yükleme/boşaltma hasarlarına karşı elleçleme sigortası bunlara örnek verilebilir. Operasyonel risk analizi ağırlıklı sigorta firmaları tarafından yapılmakta ve buna bağlı olarak primler belirlenmektedir. Burada en önemli faktör ise, hasarsızlıktır.Sertrans Genel Müdürü Nilgün KeleşSizce günümüzde firmalar açısından risk analizi ne derece önemli? Risk analizinin avantajları ve dezavantajları nelerdir?Risk stratejik, ekonomik ve operasyonel hedeflerimizin gerçekleşmesini engelleyen, her türlü olayın gerçekleşme olasılığıdır. Özellikle çok birçok dış faktörün etkisine açık olan uluslararası taşımacılık sektörü çok fazla sayıda riskle karşı karşıya yaşıyor. Risk analizi çalışmaları ile var olan riskler muhatapları için görünür hale gelmekte, bunların gerçekleşme olasılığı ve gerçekleşmesi halinde olası etkiler üzerinde çalışılarak riskler indirgenmeye çalışılıyor. Riskle karşılaşıldığında yaşanan panik halinde yapılan hatalar ve kayıpların şirkete vereceği zararların ortadan kaldırılmasına imken vermesi risk analizi çalışması yapan şirketleri rakiplerine göre avantajlı bir konuma taşıyor.Risk analizi konusunda nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz? Uyguladığınız yöntemi tercih etmenizde hangi faktörler etkili oldu?Sertrans olarak potansiyel risklerin erken teşhis edilmesi, doğru analiz edilmesi ve kabul edilebilir seviyelere çekilebilmesi için, gerekli çözümlerin zamanında geliştirilmesi ve uygulanması amacı ile önce departman bazında daha sonra da tüm şirket ölçeğinde riskleri tanımlayarak analizlerini yaparız ve bu riskleri önceliğe koyarız. Daha sonra bu riskleri azaltmaya yönelik eylemleri belirler ve bunları sürekli takip ederek belirli periyotlarda gözden geçiririz. Ayrıca SWOT analizleri ve özdeğerlendirme gibi yöntemlerle risklerimizi ve tehditlerimizi ve iyileştirmeye açık alanlarımızı tespit edip gerekli iyileştirme faaliyetlerini planlarız. Firmanızda risk analizi sonuçlarına dayanılarak ne gibi önlemler alınıyor?Tüm yöneticiler kendir departmanlarında yaşanabilecek riskleri, oluşma ihtimalleri ve gerçekleşmesi halinde olası etkilerini bir tabloda işaretledikten sonra her bir risk ile ilgili iyileşme eylem planını da eklemek durumunda. Depoda forklift ile ilgili bir kaza riski öngören yönetici, bu riskin oluşmamasını sağlayacak tedbirleri de planlamak ve hayata geçirmekten sorumlu.Risk analizinin içeriği nedir? Bu içerik hangi faktörlere göre tespit edilmektedir?Risk yönetimi şirketimizde yaşanabilecek her türlü olumsuz sürprize hazırlıklı olmamızı sağlayan hayati öneme sahip bir çalışma. Bu çalışma kapsamında şirket bünyesinde yer alan tüm birimler kendileri için kâbus sayılabilecek çok ağır risklerden çok daha hafif risklere kadar tümü kayıt altına alınmakta ve risklerin oluşma ihtimalini en aza indirecek tedbirler yanında, riskin oluşması halinde etkileri de en aza indirecek hazırlıklar gerçekleştiriliyor. Sertrans Lojistik olarak genel müdür, direktörler ve kalite yöneticisinden oluşan risk yönetimi kurulumuz mevcuttur. Risk yönetim kurulumuz tarafından bölüm yöneticileri ile bölüm ve şirket bazında risk alanları tanımlanarak, oluşma ihtimalleri ve oluşması halinde etkiler belirtilen risk haritaları oluşturularak gerek iç tetkikler, gerek periyodik olarak yapılan üst yönetim toplantılarında bu risk haritaları gözden geçirilir. Oluşma ihtimali yüksek olan risklerin olası etkilerin azaltılması için aksiyonlar planlanarak aksiyonların her biri ile planlamalar yapılır. Bu haber, Lojistürk dergisinden alınmıştır

Bu Sektör ile İlgili Diğer Haberler

Diğer Güncel Haberler

Gündem

Çok Okunan Haberler