İsmail Duman
Ad Soyad : İsmail Duman
E-posta : analiz@pebev.com

Gelişmiş depo yönetimi

Mükemmel dereceli siparişin anlamı, çok az sorunlu sipariş ve bu sorunlu siparişleri düzeltilmesi için daha az giderdir. Fazladan nakliye giderleri, zaman aşımları, uzayan nakit döngüleri kârlılığı zedelerler
Eklenme Tarihi : 10 Ağustos 2011 Çarşamba

Çoğu şirketin depo operasyonları açıkça üç anahtar ölçüm üzerine kuruludur: Siparişler İşçilik Depo kaynaklarının yönetimiGünümüzün kendi sınıfında en iyi işletmecileri, üreticileri ve dağıtıcıları, depo işletme performansı ile verimlilik kazancını elde edip, devam ettirmek için bu sorunlar ile başa çıkma zorunluluğu ile karşı karşıyadır. Verimsiz sipariş yönetimi Günümüz müşterileri her zaman olduğundan daha çok şey talep ediyorlar. Artan beklentileriyle, istedikleri en önemli unsur, mükemmel sipariştir. Bunun açık anlamı; tam zamanında, tam doğrulukta ve mükemmel durumda siparişin ulaştırılması demek.Kendi sınıfının en iyisi olan firmalar, ilk siparişlerinde yüzde 98 oranında bu başarıyı yakalamış durumdalar. Yüzde 98 zamanında teslim ve yüzde 99,7 sipariş doğruluğuna (hatalar ve yanlış toplamalar indirgenmiş) ulaşmış durumdalar. Bununla beraber birçok firma, bu performans kriterlerine erişemiyor. Servis sürelerini azaltamadıkları gibi aynı zamanda kırılgan, hassas malzemeler için güçlü perakende firmalarına ceza ödeme zorluklarıyla karşı karşıya kalıyorlar.Sipariş performansı ve kârlılık arasında güçlü bir bağ olduğu konusunda aynı fikirdeler. Mükemmel dereceli siparişin anlamı, çok az sorunlu sipariş ve bu sorunlu siparişleri düzeltilmesi için daha az giderdir.Fazladan nakliye giderleri, zaman aşımları, uzayan nakit döngüleri kârlılığı zedelerler. Artan işçilik giderleriBugünün müşterilerinin ve tedarik zincirini oluşturanların, şirketlerin performans beklentilerinden kaynaklanan zorlukları; işçilik giderlerini arttırmadan karşılayabilmek çok zordur. Aynı zamanda, en iyi firmalar talep ve tedarik değişimleri içindeki geçen seneyi iyi bir yönetimle sadece yüzde 0.25 işçilik artışıyla karşılayabilmişlerdir. Maalesef çoğu şirket durum böyle görünürken işçilik masrafları en iyilerin çok ötesinde kalıyor veya aynı işçilik masrafı ile performansları çok düşük kalıyor. Her durumda güçlü rakiplerinin gölgesinde kalmaktan kurtulamıyorlar.Verimsiz kaynak kullanımıDiğer bir faktörde günümüz üreticilerinin ve dağıtımcılarının ekipmanı ve depoların boş alanlarını kullanımı eğilimidir. Artan taleplerle yüz yüze geldikleri göz önünde tutulursa, forklift, palet high racklar ve konveyörlere harcadıkları nedeniyle bu durum doğal bir eğilimdir. Ayrıca daha boş alan için kira masrafı gibi artı masraflarda çok sık karşılaşılan giderledir. Yanlış mal gitmesiÜretkenliğin ve performansın üç boyutunu oluşturan sipariş, işçilik ve kaynakları olumsuz etkileyen, baltalayan anahtar bir faktörde tüm bu operasyonların net bir şekilde izlenememesidir.Güvenilen mevcut ERP sistemlerinin çoğunun kapasiteleri günümüz üreticilerinin ve dağıtıcılarının envanterlerinin takibinde yetersiz kalmaktadır. Bu durum aynı ürünün bir depoda farklı bölgelerde stoklanmasında zorluk çıkarmaktadır. Sistemlerinde farklı paletler bir stok paketini veya partiyi oluşturuyor. Buda paletlerdeki son kullanma tarihi gelmiş partilerin takibinin yapılamaması demek olur. Boş yerlerin düzenlenmesi de ayrı bir sorun; İşçilerin vardiyalı çalışması neticesinde ürünlerin uygun yerlere konulmayıp, doğru şekilde toplanamaması sonucu müşteriye yanlış mal gitmesi söz konusudur. ERPnin ötesiİlk Giren İlk Çıkar (FIFO) ve Sonu Gelen İlk Çıkar (FEFO) sistemini uygulamak zorlaşıyor. Depo çalışanları uygun ilk ürünü aldığı zaman, ürünler depoda eskiyip, demode oluyor veya son kullanma tarihi geçiyor.Sonuç olarak, mevcut ERP sistemleri işçilik verimliliğini yönetebilmek için gerekli önceden önlem kapasitesine sahip değiller. Deponun maksimum verimliliğini sağlayabilmenin, işçilerin maksimum performansla çalıştıklarından emin olmanın bu üretkenlik modasında yolu yok. Bir işçinin belli bir gündeki vardiyada işe ve zamana katkısını izleyemezsiniz.Tersine, bugünün en iyi şirketleri depo yönetimlerini, rekabet avantajına çeviriyor. Liderleri; depo yönetiminde yeni standartları uygularken, geride kalma tehdidinde oldukça uzaklaşıyorlar. Üreticiler ve dağıtıcılar rekabetçi ortama ayak uydurabilmek için depo verimliliğini en iyi seviyede tutmak için mevcut ERP sistemlerinin ve kabullendikleri gelişmiş kapasitelerinin ötesine geçmeleri gerekiyor. Verimli olabilmeDepoda görüş mesafesinde, çeviklikte, verimlilikte yeni bir seviyeye ulaşabilmenin yolu; şirketlerin gelişmiş depo çözümlerine yatırım yapmasından geçiyor. Bu kanıtlanmış sistemler üreticilere ve dağıtıcılara; ürün yerleştirme sistemlerinin, görevlerin önem sırasına göre sıralanmasında, verimlilik standartlarının oluşturulmasında ve lojistik verimliliğinin maksimize edilmesinde yardım ediyor.Bu sistemler; kalem, konum, miktar ve sipariş bilgisi gibi kriterlere göre stok durumunu yönetir. Geleneksel depo yönetiminde yalnız malzemenin konulduğu yere odaklanırken, gelişmiş sistemlerde malzemenin alımı, bırakılması, dolaşım sayımı, toplanması, yer değiştirmesi, paketlemesi, gönderilmesi gibi tüm süreç akışı yönetilir.Gelişmiş depo yönetiminin anahtar yetenekleri: Stok YönetimiMalzeme parça bazlı, dolu, dağıtım emrinde nasıl isteniyorsa o şekilde tanımlanır ve takip edilir. Deponuzdaki tüm malzemenin (sevkiyata hazır son kullanıcı ürünü, parçalar, ham malzeme olabilir) yerini, durumunu miktarını, envanterinizi FIFO/FEFO prensiplerine göre veya ilgili başka faktörlere göre izleyebilir ve takip edebilirsiniz. Parti kontrolü, seri numara, takip kodu, ağırlığı, son kullanım tarihinde ek olarak izleyebilir ve bu esnekliği sağlayabilir. İş ve Görev YönetimiGelgitler ve talep akışını, iş yükü ve uygun kaynakların kullanımıyla dengeler. Aynı anda birden çok görev tanımlayarak genel iş akışının, müşteri taleplerinin, iş süreçlerinin sürdürülmesiyle üretkenliği artırır. Görevlerin karışık gruplamasıyla iş emirleri ve bölgeler veya benzer tamamlayıcı etkenlerle siparişlerin, alınmasını, toplanmasını, paketlenmesini ardı ardına isteyebilir. Tek işçiye kombine tamamlayıcı görevler atanarak çıktı artırılır ve aynı zamanda gezme zamanının da düşürülmesiyle verimlilik artırılır. Radyo frekansı ve sesli yönlendirmeBu kapasiteler size el kullanmadan dağıtımlarda ve iş tamamlama süreçlerinde ve gelişmiş ses tanıma teknolojisi ile sesli sipariş toplama, yükleme, kaldırmak, transfer ve alım işlemlerinde verimliliğinizi geliştirir. İşçileriniz ellerini kullanmadan hantal listeler, etiketler ve tarayıcılarla boğuşmadan üretkenliklerini ve sipariş doğruluklarını arttırırlar. İşgücü YönetimiBu size deponuzdaki işçinizin performansını maksimize etmenizi sağlar. İşgücü planlamanızı, kadronuzu, işlem kapasitenizi, işçilere ve şeflere ait toplama, paketleme, nakliye aktivitelerini direkt ve endirekt olarak izleyebilirsiniz. Gerçek zamanlı performans ölçümleriyle; yapılan işlerde darboğazları, işçi eksiklerini ve diğer engelleri görebilir ve verimlilik ve doğrulama analizlerini yapabilirsiniz. YerleştirmeÜrünün önceden tanımlanmış yerlere toplama yoğunluğuna göre konulması, malzemenin gereksiz gezmesini, depoda üretkenliğinizi maksimize etmenizi sağlar. Ürünlerin talep çeşitliliğine, sezon durumuna, müşterilerin sipariş yelpazesine göre yerleştirilmesi sevkiyatınızı kesintiye uğratmaz.

Yazarın Diğer Makaleleri

Gündem

Çok Okunan Haberler