Aslı Akkor
Ad Soyad : Aslı Akkor
E-posta : asliakkor@akkariyer.com

Yeni trend, insan kaynakları uygulamaları

Personel özlük işlerinden insan kaynakları uygulamalarına geçiş, şirketler açısından bir tabelayı indirip diğer tabelayı asmaktan kuşkusuz daha zor oldu
Eklenme Tarihi : 20 Haziran 2012 Çarşamba

Günümüzde insan kaynakları, üst yönetimin sağ kolu şeklinde hareket etmekte. Artık nihayet kurumun kaynağı olan “insan”ı yöneten insan kaynakları bölümünün şirket kârlılığına doğrudan etki eden bir departman olduğu gerçeği kabul edildi. Bir kişinin işten ayrılması ve yerine yeni birinin alınıp uyum sağlamasını beklerken kaybedilen zaman ve para şirketin kaynakları ile birlikte değerlendirilmeye başlandı.


Kurum sadakati olan çalışanların, yeteneklerine ve becerilerine göre farklı yetkinlikleri üzerinden değerlendirilmeleri, güçlü oldukları alanlarda daha güçlü hale getirilmeleri ve alttan gelen ekiplerine koç’luk yapmaları pek çok şirket için çok önemli uygulamalar arasında sayılmaya başlandı. Dış kaynaklı eğitimlerin satın alınmasının yanı sıra her şirket kendi özelinde kendi kurum kültürüne uygun şekilde oluşturduğu eğitim modülleri ile farklı uygulamalar yarattı. Sektörde iyi uygulamaların paylaşılması diğer İK departmanlarına ve çalışanlarına yol gösterdi ve yapılan güzel örneklemeler üzerinden inovatif uygulamalar ortaya çıktı. Artık insan kaynakları, stratejik kararlar veren, şirketin orta ve kısa vadedeki planlarını etkileyen ve üst yönetimin danışmanlık aldığı bir departman haline geldi.

Çalışanlar için ise durum bundan daha farklı bir boyuta taşındı; çalışan artık insan kaynakları departmanını, üst yönetimin dediklerini yapan kötü polis rolünde görmemekte. Çalışan motivasyonunu artırmak konusunda farklı uygulamaları hayata geçiren, çalışan memnuniyeti uygulamaları ile çözüm arayan ve üst yönetim ile gerektiğinde çözüm yolları üzerinde kıran kırana mücadele eden, kariyer yolları belirleyip her çalışanın önünü görmesini hedefleyen, oryantasyon süreçlerini şirket içinde çok keyifli bir hale dönüştüren ve şirketi için en kaliteli insan kaynağını farklı araştırma yolları ile bütünleştirip bu kişileri şirket bünyesine katan ve sürekliliğini sağlayan bir departman haline dönüştü.

Eskiden herhangi bir üniversite mezunu personel özlük/insan kaynakları bölümünde çalışabiliyorken şimdi bu departmanda çalışacak personel için belirlenen yetkinlikler de farklılaştı. Şimdi, üniversitelerde İK yönetimi üzerine ayrı programlar açılmakta. Bu birimde çalışacak personel için de üniversite mezuniyetinin yanı sıra farklı kimlik ve kültürlerle rahat çalışabilecek, matematik zekası yüksek, stratejik düşünebilen, vizyoner kimlik de öne çıkmaktadır. Doğru zamanda doğru işe doğru kişiyi seçme ve yerleştirmenin hem stratejik önemi hem de maddi boyutu artık çok fazla gözetilmektedir.

Lojistik sektörü için de durum buna çok paralellik göstermektedir. Eskiden daha mavi yaka çalışanlar ve tek düze bir iş algısı varken, şimdi bu sektör çok farklı boyutlara geçmiştir. Nitelikli insan gücünün sektörü tercih etmesiyle birlikte yaş ortalaması düşmüş, daha genç ve daha donanımlı kişiler işin kalitesini de yükseltmiştir. Ayrıca lojistik pek çok sektöre de dokunmaktadır. Gıda, sağlık, perakende gibi sektörler lojistik ile çok fazla kol kola bulunmaktadır. Dolayısıyla genç neslin bu sektörü tercih etmesi iş alanlarının çok fala olmasıyla da ilintilidir. Yabancı dil bilen ve mobil çalışabilen iş gücü için ayrıca kariyer basamakları çok hızlı ilerlemektedir. Sekktörün, genç, donanımlı, üniversite mezunu ve kişisel gelişimini devam ettirmeye hevesli çalışanlara her zaman ihtiyacı olacak gibi gözükmektedir.
Sektörün alt kırılımlarını gözettiğimiz zaman özellikle sadece lojistik alanında değil, farklı sektör bilgisi ve vizyonuna sahip kişilere de gereksinim olduğunu görebiliriz. Bu açıdan diğer sektörlerin çalışanlarının da lojistik sektörüne yönelik ilgilerinin artacaktır. Sonuç olarak, hem lojistik sektörünün bilinirliğinde artış, hem de yeni insan kaynağı unsurlarıyla yeni kanların da sektöre girişi sağlanmış olacaktır.

Yazarın Diğer Makaleleri

Gündem

Çok Okunan Haberler