Akın Saka
Ad Soyad : Akın Saka
E-posta : analiz@pebev.com

Yeni depo planlanırken dikkat edilecek 5 kural

Yeni bir depo planı aşamasında dikkat edilmesi gereken 5 ana kural var. 1. depolanacak ürünün özelliklerine ,2. sevkiyat şekil ve miktarına, 3. deponun kullanım amacına, 4. kullanılacak raf tipine, 5. İş güvenliğine dikkat edilmeli
Eklenme Tarihi : 12 Ağustos 2011 Cuma

Yeni depo planlanırken ilk olarak mevcut durum incelenir. Toplanacak verilerle yeni deponun temelleri oluşturulur. Gelecek orta ve uzun vadeli hedeflerin tanımları çıkarılır. Değerlendirmeler sonucu belirlenen ölçüte göre alternatifler geliştirilir ve en uygun olan alternatif ile yeni depo tasarımına geçilmiş olur.

Unutulmamalıdır ki: Depo mümkün olduğunca yatay ürün akışı sağlayacak düzende ilerideki gelişmelere göre biçimlenebilecek ve o anki ihtiyaca hizmet edebilecek potansiyelde olmalıdır.

Analiz edin:Ürün özellikleri: Ürünün sekli ve boyutu hakkındaki özellikler ürünün depolama metodu belirler. Ürün özelliklerine göre kullanılacak ekipman da değişir. Stok profili: Her ürün grubu için stok profili hazırlanır. her grup için ortalama stok miktarı ve minimum-maksimum stok miktarı belirlenir. Bu stok miktarı ayrıca palet/koli sayısını da ifade etmektedir. Stok karakterlerinin bilinmesi sayesinde sezonsal stok miktarı değişimlerinden yararlanma imkanı doğar.Hareket analizi: Depolarda pareto analizindeki (8020) oranları ürün hareket hızlarında da genellikle görülüyor. Depodaki malların yüzde 20si toplam hareketin yüzde 80ini gerçekleştirir. Her ürün grubu, hızlı, orta, yavaş hareket eden mallar olarak sınıflandırılır. Bu sayede ürünün nerede depolanması gerektiği ve sipariş toplama yerinin belirlenmesi sağlanır.Sipariş özellikleri: Sipariş toplama, kontrol etme, paketleme depoda en çok insan gücünün kullanıldığı ve en çok zaman alan işlemlerdir. Siparişler çeşitli parametrelere göre farklılıklar gösterir ve bunların analiziyle hangi stratejiyle bu işlemlerin yürütüleceği ortaya çıkar.Kabul ve sevk özellikleri: Gelen-giden araç sayısı ve özellikleri, sevk sayısı, ürün kombinasyon özellikleri, palet, koli sayısı ve evrak özelliklerinin incelenmesi ile giriş-çıkış kapısı sayısı ve gerekli alan hesaplanabilir.İade analizi: İade sebeplerinin incelenmesi; yanlış gönderme, hasar, gecikmeli sevkiyatlar vs. problemleri ortadan kaldırıcı hareketlerin yapılmasına olanak sağlar. Bilgi ve evrak akısı: Evrak akışı incelenerek gereksiz bütün yazılı evrak akışıEngellenmeli ve belirli evrakların birleştirilmesi sağlanmalıdır. Bilgi akışının ve hata kontrol mekanizmalarının elektronik ortamda planlanması ve uygulanması ve de bunun için depo yönetim sistemlerinin tercih edilmesi doğru olandır.Gözden geçirin:Alan ve bina: Elde mevcut bulunan bina ya da alanın tasarlanacak depoya uygunluğunun kontrolü yapılmalıdır. Depolanacak azami mal miktarı: geçmişteki istatistikler veri alınarak; mal alış-satış aralığını, stok devir hızını, malların depoda kalma süreleri tespit edilir. Böylece genel bir görünüm çıkardıktan sonra depolanacak azami mal miktarı, tasarlanacak depoda kullanır.Günlük mal hareketi miktarı: Depo tasarımı yaparken mal giriş-çıkış yoğunluğu dikkate alınmalı ve giriş-çıkış hızı yüksek olan mal en uygun yere yerleştirilmelidir. Bu işlemin yapılması maliyetleri en aza indireceği gibi iş yükünü de azaltır.Depoda çalışacak istif makinelerinin cinsi: İlk olarak seçilecek istif makineleri deponun raf sistemi, koridorları gibi fiziksel özelliklerine uyumlu olmalıdır.* Ürün hareketi: Ürünün hareket tarzı ve boyutları istif makinesi tercihinde çok önemlidir.* Ürünün boyutları ve şekli: Kullanılacak ataçman ve aparatlar istif makinesini belirlemede önemli etkenlerdendir.* İstifleme sistemleri ile uygunluğu: Raflar arasındaki mesafe, yükseklik ve rafların tipi istif makinesini belirler.* Fiyatı: İstif makinesi seçerken ihtiyaç doğru tespit edilip doğru özellikler için para ödenmelidir* Satış sonrası destek, yedek parça bulunurluğu: İstif makine tipini etkilemez ancak; özellikle marka tespitinde etkilidir.* Garanti süresi: Ürünün garanti süresi seçim ölçütünü etkileyen diğer bir faktördür.* Dönüş mesafesi: Makinenin dönüş mesafesi çok önemlidir. Örneğin dar koridorlu bir depo tasarımında kısa mesafede dönüş yapabilen bir istif makinesi kullanılması şarttır.* Depo yüksekliği: Deponun yüksekliği kullanılacak istif makinesini belirlemede önemlidir. 15 metre yüksekliğe sahip bir depoda forklift, veya trans palet kullanılamaz ancak; tavan vinci, reachtruck ya da otomatik istif makinesi kullanmak gerekir.

Yazarın Diğer Makaleleri

Gündem

Çok Okunan Haberler